Způsobilost
Inspektor ESČ - Elektrotechnický svaz Český
Revizní technik elektrických zařízení §9 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.
Revizní technik ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ a ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ