Nabídka služeb
revize elektrických zařízení bez omezení napětí a prostředí, včetně hromosvodů
termovizní měření
revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí
přezkušování odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky ČBÚ a ČÚBP č. 50 / 1978 Sb
nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb. zákonů 144
inspekční činnosti v oboru elektrotechniky a bezpečnosti práce s elektrickým zařízením
poradenská činnost v oborech prevence před úrazy elektrickým proudem a v předcházení vzniku požárního nebezpečí